บริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด

ได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1988 บนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) , เครื่องต้มน้ำมันร้อน (Thermo Oil Boiler) , เครื่องผลิตน้ำร้อน (Hot Water Boiler) ภายใต้ยี่ห้อสินค้า “BULWARKS” และยังมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขายสินค้าและอะไหล่ Spare part เกี่ยวกับ Boiler ปัจจุบันบริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด มีลูกค้าที่ให้บริการสินค้าทั้งใน ประเทศและต่างประเทศมากกว่า 300 ราย และเพื่อความเป็นมาตรฐานสากล ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2015 ครอบคลุมงานด้านออกแบบ , ผลิต และงานบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า