บริการของเรา

ฝ่ายบริการ ( SERVICE BOILER ) 

มีทีมงานบริการที่มี่ ความชำนาญและประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ BOILER ด้วยความรวดเร็ว และตรงจุดปัญหา โดยมีงานบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

งานบริการด้าน Steam Boiler (เครื่องกำเนิดไอน้ำ) 

 • งานบริการทำความสะอาดด้านสัมผัสน้ำ (ล้างตะกรัน) ภายในเครื่องกำเนิดไอน้ำด้วย น้ำยาเคมี
 • งานบริการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบรายปี 
 • งานออกเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้งานประจำปี โดยวิศวกรสามัญเฉพาะด้าน
 • งานบริการซ่อมแซมส่วน Pressure Part ของตัว Boiler
 • งานบริการตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบควบคุม ความปลอดภัยของ Steam Boiler
 • งานบริการทำความสะอาดด้านสัมผัสไฟ (แยงเขม่า) ดัวยเครื่องTube Cleaning Machine
 • งานบริการซ่อมปูนทนไฟในห้องเผาไหม้ ประตูเตา คอเตา ด้วยช่างชำนาญงาน

งานบริการด้าน Thermo Oil Boiler (เครื่องต้มน้ำมันร้อน) 

 • งานบริการทำความสะอาดด้านสัมผัสไฟ (ล้างเขม่า)ด้วยน้ำยาเคมี 
 • งานบริการซ่อมปูนทนไฟในห้องเผาไหม้ ประตูเตา คอเตา ด้วยช่างชำนาญงาน 
 • งานบริการซ่อมแซมส่วน Pressure Part ของตัว Boiler 
 • งานออกเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้งานประจำปี โดยวิศวกรสามัญเฉพาะด้าน 
 • งานบริการตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบควบคุมความปลอดภัยของ Thermo Oil Boiler